Mũi khoan có thể lập chỉ mục

indexable drills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tài liệu tải về

  • Khoan tốc độ cao
  • Turbo khoan
  • Max khoan
  • Người giữ tối đa