ตัวเหนี่ยวนำที่ยืดหยุ่น

     ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  • ตัวเหนี่ยวนำที่ยืดหยุ่น
  • Presswelded Shunts
  • รถบัสแบบยืดหยุ่น
  • สายผูกและถัก
  • สายดิน

 

flexible linkpower shuntflat braided wireground strapstranded wire