การจัดการการนำเข้าการส่งออก

เราทำหน้าที่เป็น ETC / IMC (Export Trading Company / บริษัท จัดการนำเข้า). หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ Changho Koh